Polityka prywatności i cookies

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu WWW i sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem url: www.weldart.com.pl.
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Dawid Majewski WeldArt, ul. Chabrowa 12a, 44-210 Rybnik.
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: dawidmajewski@weldart.com.pl.
  4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • obsługa zapytań telefonicznych oraz e-mailowych,
   • prezentacja oferty lub informacji.
   • sprzedaż oferty.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie podane w wiadomości do firmy dane (np. imię i nazwisko, telefon, adres e-mail),
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).
  6. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
   • przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to upoważnionych pracowników i współpracowników, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
  2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do obsłużenia Twojego zapytania ofertowego. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 3. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. W ramach Serwisu stosowane są ciasteczka zewnętrzne, pochodzące z serwisów partnerskich:
   • Pliki cookies Google’a – wydajnościowe, które zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej (na jakie strony najczęściej przechodzą, czy otrzymują komunikaty błędów, jaki jest czas ich wizyty na stronie itp.). Wszystkie zebrane dane są anonimowe i są stosowane tylko w celu udoskonalenia działania strony internetowej. Do analizy statystyk serwisowych i ruchu na stronie wykorzystujemy Google Analytics i Google Search Console.
   • Pliki cookies Facebooka (powiązane z widoczną na stronie ikoną).
  4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies lub ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem strony podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA) i Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 4. Postanowienia końcowe i kontakt
  1. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o kontakt z Administratorem.
Scroll to Top